De Maarten (21.03956) werd in 1926 gebouwd in opdracht van Cornelis en Adrianus Bos te Dordrecht bij de Werf te Deest (Gld) onder bouwnummer 158.

Gegevens: 
- Afmeting 19,46 x 4,7 x 2,1 meter
- Triple expansiemachine type A van 9126 gebouwd door I.A. Kreber te Vlaardingen onder fabrieksnummer 79
- Met voedingswater voorverwarmer, aangehangen pompen en oppervlakte condensor
- 150 ipk bij maximaal 220 omwentelingen per minuut
- Schotse ketel 1 vuurs, ook in 1926 door I.A. Kreber te Vlaardingen onder nummer 130
- Werkdruk 14,4 atmosfeer
- Verwarmd oppervlak 51,5 m2

In 1967 opgekocht door A. Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht en als Ido II ingezet voor diverse werkzaamheden rond het bedrijf. In 1970 ontdekt door de heer Smit en onder diens leiding vakkundig gerestaureerd en opnieuw in de vaart gebracht. Vanaf 1975 in eigendom bij de heer Bekkema te Epe.

Sinds 1980 wordt de boot in de vaart gehouden door de Stichting Stoomboot Maarten te Leeuwarden.
Begin negentiger jaren door deze stichting omgebouwd van kolen- naar oliestook.