Het Hervormd Kerkkoor is een gemengd koor van ruim 100 enthousiaste zangers die elke woensdagavond repeteren o.l.v. Harry Hamer.
Al járen achtereenvolgens verlenen wij onze medewerking aan de Paaszangdienst in de Bovenkerk. En met veel plezier! We zijn nu dan ook zeer verheugd dat Sail in dit weekend valt en er buitenlandse gasten in de zangdienst aanwezig zullen zijn.

Oecomenische Paaszangdienst in de Bovenkerk
Zondag 1 april -  19.00 – 22.00 uur
Water is het thema van deze dienst.
Voorganger Dominee Hans van Ark
Hervormd Kerkkoor onder leiding van Harrie Hamer
Koorbegeleiding : Gerwin van der Plaats
Orgel: Sander van den Houten