Naast het maritieme gebeuren dat zich voornamelijk bij de IJssel afspeelt, heeft het bestuur van Sail in samenwerking met “Stichting Jeugdtheater Ventura” enkele bijzonder locaties in de binnenstad gecreëerd, zodat de bezoekers naast de vele en mooie schepen ook kunnen genieten van muziek, theater en het historische decor van de oude binnenstad van Kampen.

Koeplein
Zo krijgt men op het Koeplein een beetje gevoel van “het vroegere boeren- en visserij gebeuren” op Kamper Eiland.

Botermarkt
Op de Botermarkt een intiem terras met eten, drinken, muziek en theateractiviteiten en men kan even het Tabaksmuseum binnen lopen waar diverse kunstenaars van STAKK hun “kunstige waar” aanprijzen.

Voor de RK Mgr. Zwijssenschool
Vóór de RK Mgr. Zwijssenschool is een Middeleeuws straatje gerealiseerd waar vreemde personages en dito tafereeltjes in oude huisjes zijn te zien. Kinderboerderij “Cantecleer” laat dieren scharrelen die in die tijd op straat heel gewoon waren, maar nu vrijwel zijn verdwenen; naast “Moorkoppen” - een historisch kippenras - ook bijzondere geiten en schapen. Zelfs Middeleeuwse kunst in de vorm van levende standbeelden met o.a. “het melkmeisje van Vermeer” maken in dit straatje hun opwachting.

Keizerskwartier
Loop daarna door de Heerensmitsteeg het Keizerkwartier binnen.De bewoners hebben hun wijkje teruggebracht naar de tijd toen Kampen het van de visserij moest hebben. Qua sfeer en gezelligheid dit een plek waar men tijdens het bezoek aan “Sail Kampen” beslist geweest moet zijn.

In de bocht bij de Buitenhaven
Waar men ook beslist even heen moet, is ‘t kleine café aan de haven”.Hier vindt men naast de vroegere gezelligheid ook muziek en theater. Het is een door Ventura gecreëerd ouderwets cafeetje en met een drankje steunt u deze organisatie die zoveel betekent voor het culturele leven in Kampen. Het cafeetje is gelegen nabij “het Schokkermonument”. (bocht Buitenhaven) met naast het terras “Dikke Bertha”. de grote op stoom aangedreven koffiemachine.