Aan de bewoners van de binnenstad van Kampen,
Wellicht is het u opgevallen dat er overal in de binnenstad borden zijn geplaatst. Dit is gebeurd vanwege Sail Kampen dat dit jaar weer met de Pasen plaatsvindt van vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april a.s. U ontvangt deze week een brief waarin wij u informeren over het verkeersbesluit tijdens deze dagen.

Op maandag 19 maart van 17:30 tot 19:30 wordt er in het gemeentehuis een inloopavond georganiseerd door de organisatie van Sail. Op deze avond is het verkeersbesluit van de gemeente Kampen voor Sail Kampenin te zien en kunt u zich daarover nader informeren. U bent van harte welkom. Mocht u op deze datum verhinderd zijn en behoefte hebben aan meer informatie, neem dan contact op via info@sailkampen.nl. Wij nemen dan contact met u op!

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking. En hopen dat het voor u en alle bezoekers een prachtig evenement gaat worden waarin we Kampen op haar best kunnen laten zien.

Link naar de brief die naar u onderweg is: 
 pdfBrief verkeersmaatregelen Bewoners Binnenstad

Plekken waar u wel uw auto kunt parkeren: 

pdfOverzichtskaart Parkeren Bewoners Binnenstad

  • Vloeddijk
  • Muntplein
  • Burgwal Bovenstrooms
  • Parkeerplaats Bongerd
  • Parkeerplaats bij Station Kampen
  • Parkeerplaats Hanzepraktijk
  • Parkeerplaats Berghuisplein
Op de roze gearceerde plekken op de overzichtskaart (U vindt de link hierboven) kunt u tijdens het hele evemenent parkeren, De straat wordt niet afgesloten.
Het is ook mogelijk dat u uw auto kunt laten staan, dit in bijvoorbeeld de Buitennieuwstraat. Echter, u kunt dan tijdens het evenement uw auto dan niet meer verplaatsen. U kunt dan na 2 april gebruik maken van de openbare ontsluitingswegen. 

Let op: De Heugte is dit jaar voor een gedeelte op Burgwal Benedenstrooms. Op maandag 2 april kunt u hier dan niet uw auto parkeren, geparkeerd hebben staan.

Ontheffing voor zorgberoepen
Bent u werkzaam in een beroepsgroep als thuiszorg, verloskunde, huisarts of een andere beroepsgroep in de zorg of faciliterende dienstverlening welke op basis van bereikbaarheid in de binnenstad haar werk moet uitoefenen? Of bent u hiervan afhankelijk? In dat geval kunt u contact opnemen met ons via mailadres info@sailkampen.nl om in aanmerking te komen voor een ontheffing om toch toegang te krijgen tot het evenemententerrein met uw auto of ander soort voertuig. Wij zullen uw verzoek dan behandelen en beoordelen.

Bereikbaarheid voor dienst- of hulpverlening
Als er bij u tijdens de Saildagen, of bij de op- en afbouw, sprake is van noodzakelijk dienst- of hulpverlening bij u thuis en uw huis niet op de gebruikelijke manier bereikbaar is, stuur dan een bericht naar info@sailkampen.nl. Wij nemen dan contact met u op.