Tijdens het komende Paasweekeinde presenteren de gezamenlijke serviceclubs zich op Sail Kampen 2018. Net als bij de Internationale Hanzedagen 2017 wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van de plastic soep. Een zeer omvangrijk en bijzonder actueel probleem. Op de educatieve plastic soep stand zal nadere uitleg gegeven worden over de succesvolle pilot in de IJssel van afgelopen november om plastic soep af te vangen, The Great Bubble Barrier, en zal Plastic fantastic afvalplastic omzetten in nuttige producten. Voor kinderen is er een prijsvraag waarbij een wasteboard gewonnen kan worden. Voor alle deelnemende kinderen aan deze prijsvraag is er een troostprijs!

De educatieve plastic soep stand staat aan de IJsselkade ter hoogte van het Van Heutszplein.